جی‌تی‌متریکس

جی‌تی‌متریکس، سایت ابزار سنجش سرعت سایت‌های اینترنتی، کاربران ساکن ایران را تحریم کرد

جی‌تی‌متریکس، سایت ابزار سنجش سرعت سایت‌های اینترنتی، کاربران ساکن ایران را تحریم کرد

جی‌تی‌متریکس (GTmetrix) که ابزارهای سنجش سرعت سایت‌های اینترنتی را ارائه می‌کند، به جمع تحریم کنندگان کاربران ساکن ایران پیوست. بنابر اطلاعیه‌ای که در وبسایت GTmetrix به مراجعه‌کنندگان با IP ایران نمایش داده می‌شود؛ کاربران ایرانی از ۱۹ ماه می میلادی (۲۹ اردیبهشت) به علت تحریم‌ها، دیگر امکان دسترسی به این وب‌سایت و استفاده از ابزارهای